بازديد از كارخانجات شركت مپنا- توگا به عنوان سازنده فلوميترهاي توربيني و التراسونيك

1391/11/8 يكشنبه

جمعي از مسئولين و كارشناسان اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي از امكانات فني و توليدي شركت مپنا – توگا به عنوان شركت متقاضي انتقال فنآوري و ساخت داخل جريان سنج هاي توربيني و التراسونيك بازديد نمودند.


با توجه به محوريت شركت توگا از گروه مپنا در فرآيند انتقال فنآوري و ساخت داخل جريان سنج هاي توربيني و التراسونيك در طرح تجهيز مبادي تحويل و تحول صنعت نفت به سيستم هاي اندازه گيري دقيق خودكار، صبح روز چهارشنبه مورخ 13/10/91 معاونين محترم مديركل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي به همراه مشاور محترم مديركل و كارشناسان ذيربط از تجهيزات و كارخانجات آن شركت و همچنين از طرح جريان سنج توربيني ساخت اين شركت و مدل نمونه بازديد نمودند.
در اين بازديد نشستي به ميزباني مدير عامل شركت مپنا- توگا انجام و پس از ارائه روند دقيق پيشرفت فرايند داخلي سازي سيستم هاي اندازه گيري توسط ايشان ، آقاي مهندس ناصري معاون فني اداره كل بر اهميت فرايند بومي سازي اسكيدهاي اندازه گيري به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي امروزه صنعت نفت و گاز در راستاي شفافيت هر چه بيشتر تراز هاي هيدروكربوري كشور و همچنين تسهيل خصوصي سازي واحدهاي پايين دستي تاكيد نمودند.


 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.