انتصاب سرپرست اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي

وزير نفت با صدور حكمي مهندس محسن پاك نژاد را به سمت سرپرست اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي منصوب كرد.
1392/5/28انتصاب سرپرست اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي1392/4/5صدور كارت هاي مجوز انجام كاليبراسيون مخازن ذخيره متناسب با سطح توانمندي بازرسان1392/3/29تعيين حجم پايه پرور پايانه شناور(FSU) خليج فارس1392/2/31برگزاري آزمون احراز صلاحيت كارشناسان شركت هاي بازرسي مستقل1391/10/13برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با سامانه هاي اندازه گيري دقيق خودكار با دقت تجاري / حقوقي
    
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.