اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 94

به اطلاع کلیه شرکتهای بازرسی می رساند، این اداره کل در نظر دارد در زمینه کالیبراسیون مخازن ذخیره ، آزمون کتبی و عملی در هفته پایانی دیماه 94 برگزار نماید .
1394/9/9اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 941393/12/3اعلام نتایج آزمون های بازرسی کشتی و سیستم های اندازه گیری میترینگ1392/4/5صدور کارت های مجوز انجام کالیبراسیون مخازن ذخیره متناسب با سطح توانمندی بازرسان1392/3/29تعیین حجم پایه پرور پایانه شناور(FSU) خلیج فارس1392/2/31برگزاری آزمون احراز صلاحیت کارشناسان شرکت های بازرسی مستقل
    
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.