وزیر نفت ضمن قدردانی از رکن الدین جوادی برای حضور در سخت ترین شرایط تحریم، وی را به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار NIOC، وزیر نفت در حکمی رکن الدین جوادی را به عنوان معاون وزیر در منابع هیدروکربوری منصوب کرد.
1395/3/23وزیر نفت ضمن قدردانی از رکن الدین جوادی برای حضور در سخت ترین شرایط تحریم، وی را به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب کرد.1395/3/12دریافت کارت های بازرسان و کمک بازرسان1394/12/11اطلاعیه برگزاری آزمون عملی کالیبراسیون مخازن ذخیره 17 و 18 اسفند ماه 1394 (انبار نفت ری)1394/11/4اطلاعیه تاریخ برگزاری آزمون کتبی کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 13941394/9/9اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 94
    
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.