اطلاعیه برگزاری آزمون عملی کالیبراسیون مخازن ذخیره 17 و 18 اسفند ماه 1394 (انبار نفت ری)

به اطلاع کلیه شرکتهای بازرسی می رساند، آزمون عملی کالیبراسیون مخازن ذخیره جهت تایید صلاحیت کارشناسان عملیات میدانی، در تاریخ 17 و 18 اسفند ماه 1394 در محل انبار نفت ری برگزار می گردد.
1394/12/11اطلاعیه برگزاری آزمون عملی کالیبراسیون مخازن ذخیره 17 و 18 اسفند ماه 1394 (انبار نفت ری)1394/11/4اطلاعیه تاریخ برگزاری آزمون کتبی کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 13941394/9/9اطلاعیه برگزاری آزمون کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 941393/12/3اعلام نتایج آزمون های بازرسی کشتی و سیستم های اندازه گیری میترینگ1392/4/5صدور کارت های مجوز انجام کالیبراسیون مخازن ذخیره متناسب با سطح توانمندی بازرسان


برگزاری آزمون عملی کالیبراسیون مخازن ذخیره 17 و 18 اسفند ماه 1394 (انبار نفت ری)اطلاعیه برگزاری آزمون عملی کالیبراسیون مخازن ذخیره 17 و 18 اسفند ماه 1394 (انبار نفت ری)
آزمون کتبی کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 1394اطلاعیه تاریخ برگزاری آزمون کتبی کالیبراسیون مخازن ذخیره سال 1394


    
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.